روانشناسی

قانون هجدهم روابط موفق – مانند کالای جنسی رفتار نکنید

برای زن‌ها بسیار ساده اســت ke از جنسیت و زنانگی خود مانند ابزاری بــرای بازی دادن و گول زدن مردها استفاده کنند. ایــن کارها نیاز be استفاده از هوش ya ذکاوتی سرشار ya خلاقیتی خاص ندارد. کافی اســت لباسی نامناسب بپوشید. همانگونه ke قوانین قدیمی نــیــز به‌درستی پیش بینی کرده‌اند؛ …

توضیحات بیشتر »

قانون دوم رابطه موفق – مردها نیز به محبت و توجه نیازمندند

برای داشتن رابطه موفق بــایــد قوانین قدیمی ra کنار گذاشته و از قوانین واقعی و جدید ke متناسب ba ویژگی‌های انسان‌ها و جهان قرن 21 است؛ پیروی کرد. دکتر “باربارا دی آنجلیس” 25 قانون برای زندگی و داشتن روابط موفق ra مطرح کرده اســت ke در ایــن مقاله ba قانون …

توضیحات بیشتر »

قانون هفدهم روابط موفق – اولویت صمیمیت عاطفی بر صمیمیت جنسی

یکی از مخرب‌ترین اشتباهاتی ke زنان در روابط خود ba مردان مــمــکن است مرتکب شــونــد روابط جنسی نابهنگام ya به عبارتی زودهنگام و قبل از آن اســت که با فرد مقابل صمیمیت عاطفی برقرار کرده ya از تفاهم فکری خود مطمئن شده باشند. قانون هفده از مجموعه قوانین واقعی لازم …

توضیحات بیشتر »

قانون سوم رابطه موفق – از مردان شکارچی پرهیز کنید

یکی از بزرگترین مشکلاتی ke اکثر زنان در شروع رابطه ba مردها دارند؛ ایــن اســت ke بتوانند قبل از آشنایی جدی ba مردی بفهمند آیا او کسی اســت ke be دردشان می‌خورد ya نه. پیروی از قوانین واقعی بــرای رابطه موفق به طور خود be خود شما ra از مردان …

توضیحات بیشتر »

قانون چهارم روابط موفق – به بازی های روانی متوسل نشوید

قوانین قدیمی مربوط be روابط؛ زنان را تشویق می‌کنند ke در رابطه ba مردان احساسات واقعی خود ra پنهان کـنـنـد و be بازی‌ های روانی ba آنان روی بیاورند. مبنای بازی‌های روانی فریبکاری و پنهان‌کاری اســت و چــه دلیلی دارد ke ایــن رفتارها ra be روابط صمیمی خود بکشانیم؟ زنان …

توضیحات بیشتر »

قانون پنجم روابط موفق – همیشه خودت باش

یکی از مهمترین قوانین واقعی ke می‌تواند be زنان و مردان در داشتن رابطه‌ای موفق کمک کــنــد ایــن اســت ke افراد اجازه دهند خود واقعی‌شان دیده شود. عمل کردن be ایــن قانون بسیار ساده‌تر از بقیه قوانین واقعی است. گرچه قانون «همیشه خودت باش» شاید تنها قانونی باشد ke زنها …

توضیحات بیشتر »

قانون ششم روابط موفق- اگر از کسی خوشتان آمد ابراز علاقه کنید

یکی از قوانین قدیمی و مخرب در رابطه be افراد توصیه می‌کند ke علاقه خود ra ابراز نکنند. ایــن قوانین نانوشته قدیمی be خصوص be زنان می‌گوید ke هرگز نشان ندهند ke از مردی خوششان آمده تا آن مرد ra be سمت خود بکشانند. امــا چرا بــایــد مردی بخواهد ba …

توضیحات بیشتر »

قانون هفتم روابط موفق – قبل از جدی شدن رابطه زیاد سوال کنید

چند ملاقات اول شروع آشنایی همان چند جلسه‌ای است ke می‌بایست بیشترین سوال‌ها ra از مرد موردعلاقه‌اتان بپرسید تا بیشترین اطلاعات و داده‌ها ra در مورد او و شخصیت و روحیاتش be دست آورید. اطلاعاتی ke be شما کمک کنند درست تصمیم بگیرید و بفهمید آیا جدی شدن رابطه be …

توضیحات بیشتر »

قانون هشتم روابط موفق – از مردان دور از دسترس پرهیز کنید

هر زنی موقع انتخاب همسر و برقراری رابطه فهرستی از ویژگی‌های مطلوب ra درباره مرد دلخواه زندگی خود در نظر دارد. مواردی از قبیل ظاهر و وضعیت جسمانی؛ علاقه‌ها؛ رفتار؛ حرکت‌ها؛ سبک زندگی و سبک احساسی و عشقی. متاسفانه یک مورد وجود دارد ke زن‌ها همواره آن ra فراموش می‌کنند. …

توضیحات بیشتر »

قانون نهم روابط موفق – ویژگی های شوهر خوب را بشناسید

مجرد هستید. از کسی خوشتان می‌آید ke گه گاهی نــیــز او ra می‌بینید. روزها تا حدودی خوب پیش می‌رود. حال دیگر be جایی رسیده‌اید که می‌خواهید بدانید ایــن آشنایی be رابطه‌ای جدی تبدیل شده اســت ya نه؛ رابطه‌ای که به ازدواج منتهی شود. امــا مطمئن نیستید طرفتان همان شخص مورد …

توضیحات بیشتر »
CLOSE
CLOSE