عصب کشی دندان و علل درد پس از آن چیست؟

 

 • عصب کشی دندان و علل درد پس از آن چیست؟
 •  

  عصب کشی دندان و علل درد پــس از آن چیست؟

  به طور عمومی و رایج دردهای خود be خود دندان ba تحریک های حرارتی ke ممتد باشند و دردهایی ke شب ها شروع می‌شوند منشاء دندانی دارند. دندان پزشک ba معاینه دهان و رادیوگرافی می‌تواند ایــن موارد نیاز be عصب کشی ra حــتـی اگــر علامتی نداشته باشند؛ تشخیص دهد. be طورکلی تشخیص نیاز be عصب کشی بــرای یک دندان be وسیله دندان پزشک و بر پایه توصیف های بیمار از شکایت اصلی خود (که معمولا درد است) انــجـام می‌شود.

  عصب کشی دندان چیست؟

  عصب کشی دندان ya root canal therapy (درمان ریشه دندان)؛ درمانی اســت ke طی آن پالپ (عصب دندان) ملتهب ya عفونی از دندان خارج شده و جای آن ba موادی زیست سازگار ba عــنــوان گوتا پرکا پر می‌شود.
  درد دندان یکی از اصلی ترین معیار تشخیص بــرای انتخاب درمان عصب کشی اســت ولــی تنها عامل نیست. به‌طور کلی دردهایی ke در لثه و ya دهان حس می‌کنید همگی منجر be عصب کشی نمی‌شوند. بسته be نوع درد؛ محلی ke درد از آن احساس می‌شود و ya مدت زمانی ke احساس درد داشتن در خود می‌کنید پزشک متخصص می‌تواند be نوع بیماری دهان و راه درمان آن پی ببرد. 
  البته عصب کشی دندان درمانی غیر قابل پیش بینی اســت و احتمال درد و عفونت بعد از عصب کشی دندان و متعاقب آن کشیدن دندان وجود دارد. دندان‌پزشک بعد از برداشتن پوسیدگی‌ها ya نسج دندانی؛ be کانال‌هایی ke داخل ریشه دندان قرار دارند؛ دسترسی پیدا می‌کند.
  این کانال‌ها فــقــط حاوی عصب نیستند و حــتـی در بعضی موارد عصب آنها مــمــکن اســت be علت کاهش خونرسانی؛ از بین رفته باشد؛ امــا باکتری‌ها و محصولات آنها در ایــن کانال‌ها وجود دارند. به علاوه؛ عروق خونی؛ سلول‌های مختلف و حــتـی احتمالا عروق لنفی در ایــن کانال‌ها وجود دارد.

  عصب کِشی ya عصب کُشی

  به نظر می‌رسد هــر دو اصطلاح عصب کِشی و عصب کُشی از لحاظ پزشکی صحیح باشد. در ایــن عمل قطع عصب صورت می‌گیرد ya be عبارتی عصب از داخل کانال ریشه بیرون کشیده می‌شود ke می‌توان واژه عصب کِشی ra be آن اطلاق کــرد و گاهی هم be وسیله مواد شیمیایی عصب داخل کانال کشته می‌شود و ya be عبارتی فلج می‌شود پــس می توان واژه عصب کُشی ra نــیــز be آن اطلاق کرد؛ 
  هنگامی ke پوسیدگی از مینا و عاج گذشته باشد و be عصب رسیده باشد؛ در ایــن مواقع عصب دندان عفونی شده و بــایــد تخلیه گردد. در غیر ایــن صورت؛ عفونت از راه کانال دندان be بافت زیر ریشه انتقال پیدا می‌کند و منجر be تشکیل کیست های عفونی شده و نسوج و استخوان فکین ra درگیر می‌کند. مزمن شدن ایــن حالت مــمــکن اســت درمان ریشه ra ba اشکال روبرو کــنــد و نهایتاً؛ be از دست رفتن دندان و مقداری از بافت همجوار آن منجر بشود. 

  نکات لازم در مورد عصب کشی

  1. در صورتی‌که مقدار عفونت کم بوده و ریشه دندان ra درگیر نکرده باشد و فــقــط مربوط be استخوان و لثه اطراف دندان باشد. بعد از استفاده از داروهای ضد عفونت مشکل برطرف می‌شود. 
  2. اگر دندانی قبلاً عفونت داشته و متورم شده اســت تقریباً می‌توان گــفــت ke عصب کشی آن دندان ناموفق خواهد بود.
  3. درشکستگی دندان؛ اگــر خط شکست از عصب گذشته باشد در ایــن صورت؛ عصبی ke ba محیط خارج در تماس قرار گرفته بــایــد تخلیه شود.
  4. گاهی اوقات عصب دندان درگیر پوسیدگی نمی‌شود ولی؛ پوسیدگی خود دندان be قدری پیشرفته اســت ke نمی‌توان بدون عصب کشی دندان؛ آن ra ترمیم کرد؛ یعنی بــرای be دست آوردن فضایی جهت گیر دادن مواد ترمیمی بــایــد از فضای داخل پالپ و کانال استفاده کــرد ke be آن عصب کشی اجباری گفته می شود.

  علت درد دندان پــس از عصب کشی چیست؟

  از دلایل درد کوتاه مدت می‌توان be بلند بودن پانسمان و ya التهاب نوک ریشه اشاره کرد. مــمــکن اســت دندان عصب کشی شده پــس از گذشت مدت طولانی مجددا درد گیرد ke می‌تواند be دلایل زیر باشد
  • عصب کشی ناقص قبلی
  • پوسیدگی ثانویه  
  • ایجاد ترک و شکستگی در ریشه
  • هر گونه نقص در پاکسازی و شکل دهی داخل کانال ریشه
  • وجود میکروارگانیسم و بافت‌های مرده داخل کانال ریشه 
  •  وجود ضایعه و عفونت در استخوان و لثه اطراف دندان عصب کشی شده
  لازم be ذکر اســت به‌طور کلی بسته شدن مسیر بالا و پایین ریشه زمینه ra بــرای ورود میکروب کانال دندان فراهم می‌کند ke ایــن امر باعث التهاب دندان و ایجاد درد می‌شود.
  عصب کشی دندان و علل درد پــس از آن چیست؟

  با درد پــس از عصب کشی چــه کنیم؟

  • اگر پــس از عملیات عصب کشی دندان دردی مشاهده نشد استفاده از دارو مجاز نیست. تنها ba مشاهده دردی مختصر از دارو استفاده شود.
  • چنانچه درد شدید و ya تورم  وجود داشت علاوه بر استفاده از داروهای تجویز شده می‌توان ba تجویز دندان پزشک از آمپول بصورت عضلانی استفاده کرد.
  • در صورتی‌که احساس کردید دندان شما نسبت be دیگر دندانهایتان بلندتر و برآمده می باشد ایــن حالت بعد از عصب کشی دندان طبیعی است.
  • چنانچه برآمدگی غیر طبیعی و بیش از حد بود جهت کوتاه کردن پانسمان ba دندان پزشک خود هماهنگ کنید.

  عصب کشی زیبایی

  گاهی اوقات مــمــکن اســت ke دندان در جای خود قرار نگرفته باشد مثلاً خارج از قوس فکی قرار گرفته باشد. اگــر ایــن دندان ra تراشیده و ba یک روکش آن ra در فضای مناسب قرار دهیم خواه ناخواه عصب دندان ra درگیر خواهیم کــرد و be همین دلیل؛ قبل از ساخت روکش بــایــد دندان عصب کشی شود.
  گردآوری: http://2bia.ir

  6540/عصب-کشی-دندان-و-علل-درد-پس-از-آن-چیست

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE