بازگرداندن همسر معتاد به کار به زندگی زناشویی طبیعی

 

 • بازگرداندن همسر معتاد به کار به زندگی زناشویی طبیعی
 •  

  آیا همسرتان یک معتاد be کار است؟ آیا احسا س می‌کنید ke شغل او مانع ابراز عشق و علاقه be شما شده است؟ او همیشه سرش شلوغ اســت و هنگامی ke be او be خاطر بی‌توجهی be شما و فرزندانتان شکایت می‌کنید ناراحت شده و می‌گوید be خاطر رفاه و آسایش شماست ke زیاد کار می‌کند. اگــر be به او بگویید be شغلش معتاد شده ناراحت می‌شود و شما ra be قدر نشناسی متهم می‌کند. امــا حقیقت آن اســت ke شما قدرنشناس نیستید بـلـکـه تنها هستید و همسر شماست ke بــایــد از خواب غفلت بیدار شود.

  چرا مردان معتاد be کار می‌شوند؟

  مردها هویت خود ra بر اساس شغل خود و آنچه انــجـام می‌دهند تعریف می‌کنند؛ ‌نه بر اساس احساساتشان. بیشتر مردان ایــن ذهنیت ra دارند ke کار بیشتر و بهتر be معنای موفقیت است. ایــن همان چیزی اســت ke جامعه و شاید تربیت خانوادگی be آنان آموخته است.
  آنان مــمــکن اســت احساس کـنـنـد ke روی دستگاه پیاده روی ba سرعت زیاد مشغول دویدن هستند و نمی‌دانند چگونه دستگاه ra متوقف کنند. علاوه بر آن شاید دلایل روانی ناخودآگاه بــرای ایــن کار بیش از حد داشته باشد.
  برخی از معتادان be کار در عمل از حرفه و شغل خود be عــنــوان بهانه‌ای بــرای پرهیز از نزدیکی و صمیمت استفاده می‌کنند تا بدین وسیله احساس کـنـنـد مهار هــمــه چیز در زندگی خویش ra در دست دارند. هنگامی ke او مشغول be کار اســت احساس مسلط بودن و در اختیار داشتن مهار امور در او be مراتب نیرومندتر از زمانی اســت ke ba همسر و فرزندانش رابطه برقرار کرده و ba احساسات و نیازهای آنان سرو کار دارد. چرا ke ایــن موضوعات احساسی بــرای او ناملموس و نامحسوس be حساب می‌آیند.
  بازگرداندن همسر معتاد be کار be زندگی زناشویی طبیعی

  با همسر معتاد be کار خود چــه کنیم؟

  1- چشم او ra be حقیقت باز کنید

  از همسر خود بخواهید ایــن تمرین ذهنی ra انــجـام دهد: چشمانش ra ببندد و تصور کــنــد be پایان زندگی‌اش رسیده است. در همان حال ke be زندگی و گذشته خویش می‌نگرد از او بخواهید لحظات زیبا و بامعنا و مفهوم زندگی خود ra be یاد آورد. در آن لحظه چــه چیز بــرای او مهم و ba ارزش خواهد بود؟ او هرگز نخواهد گــفــت ke be ایــن دلیل از زندگی‌ام راضیم چــون یک خانه 500 متر مربعی داشتم ya چیزهایی شبیه be این. ایــن لحظات قطعا معنا و مفهومی بــرای او نخواهند داشت. لحظاتی be زندگی او معنا داده و پایان زندگی ra از عشق و صمیت و ارتباطی غنی سرشار خواهند ساخت ke می‌توان از آنها be لحظات ناب یاد کرد. لحظاتی ke در زندگی یک معتاد be کار بسیار کم خواهد بود. از او بخواهید لحظاتی پر معنی ra ba شما سهیم شود.
  2- با ترس او ra متوقف کنید

  گاهی ایــن روش تنها روشی اســت ke بــرای ترک اعتیاد be کار کارآمد است. از او بپرسید چـنـانـچه می‌دانست تنها قرار اســت یک ماه دیگر زنده باشد زندگیش ra چگونه می‌گذراند؟ او هرگز نخواهد گــفــت روی 12 ساعت کار خواهم کرد. می‌توانید فهرستی از کسانی ke همسن او بوده‌اند و مرده‌اند ra پیش چمش قرار دهید. حقیقت ایــن اســت ke هرگز هیچ یک از ما از چگونگی و زمان مرگ خودآگاه نیست. روزی خواهد رسید ke متوجه می‌شویم be راستی داریم می‌میریم و فراموش کرده‌ایم ke زندگی کنیم.

  3- آخرین ابزار؛ احساس گناه

  از همسرتان بخواهید پیش‌بینی کــنــد بچه‌هایش هنگامی ke بزرگ شــونــد راجع be او چــه خواهند گفت. از او بپرسید آیا گمان می‌کند بچه‌های او در آینده از دوران کودکی خود ba خوشحالی یاد خواهند کــرد و be ایــن دلیل ke در خانه‌ای بزرگ زندگی می‌کردند و اسباب بازی‌های گران قیمت داشتند بسیار خوشحال و راضی بودند و برایشان اهمیتی نداشت ke پدرشان ra هیچوقت نمی‌دیدند؟ آیا گمان می‌کند فرزندانشان از اینکه او هیچوقت در خانه نـیـسـت خوشحالند؟ آنچه هــمــه بچه‌ها می‌خواهند ایــن اســت ke بــرای پدر و مادرشان مهم باشند. آنان در بزرگسالی خواهند گــفــت ke پدرم ra هیچوقت نمی‌دیدم چــون او هیچوقت در خانه و پیش ما نبود. آنان آن موقع آرزو خواهند کــرد ای کاش پدرشان اینقدر فداکاری نکرده بود و سخت کار نمی‌کرد. آنچه بــرای فرزندان خود be ارث خواهید گذاشت هرگز be اندازه یک بازی قایم باشک بازی؛ یک قصه شب قبل از خواب ya ایــن منظره ke پدر و مادر یکدیگر ra در آغوش گرفته‌اند؛ برایشان ba ارزش نخواهد بود.
  اگر ba ایــن روش‌ها موفق نشدید همسر معتاد be کار خود ra اصلاح کنید بهتر اســت در ایــن زمینه از یک مشاور روانشناس کمک بگیرید.

  منبع: از باربارا بپرسید
  http://2bia.ir

  11052/بازگرداندن-همسر-معتاد-به-کار-به-زندگی-زناشویی-طبیعی

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE