انواع پرده بکارت و راه های تشخیص سالم بودن پرده بکارت

 

 • انواع پرده بکارت و راه های تشخیص سالم بودن پرده بکارت
 •  

  انواع پرده بکارت و راه های تشخیص سالم بودن پرده بکارت

  پرده بکارت چیست؟

  پرده بکارت ya hymen برگرفته از نام الهه عروسی در فرهنگ یونان باستان است. در زبان فارسی بكارت be مفهوم دوشیزه بودن؛ دختری و تازگی استفاده می‌شود. پرده یک رینگ مخاطی ضخیم ya ظریف گرداگرد دهانه ورودی واژن می‌باشد. ایــن پرده یک غشاء نسبتا نازک و لاستیکی کشش‌دار است. در بیشتر پرده‌ها یک دهنه ۱ تا ۲ سانتی‌متر باز بــرای خارج شدن خون هنگام عادت ماهانه وجود دارد. اندازه بزرگی ایــن دهنه و شکل آن در افراد مختلف متفاوت است. be طوری ke در برخی دختران شکل یک حاشیه باریک ra دارد امــا در برخی دیگر be صورت هلالی شکل بوده و تقریبا نیم دهنه واژن ra می‌پوشاند. ضخامت آن نــیــز در افراد مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

  انواع پرده بکارت

  پرده بکارت بستهپرده تنها قسمت‌هایی از واژن ra می‌پوشاند تا اجازه جریان آزادانه خون قاعدگی داده شود. پرده بسته وضعیتی اســت ke در آن دهانه واژن توسط یک پرده کاملا بسته است. در ایــن حالت جریان خون قاعدگی متوقف می‌شود ke ایــن امر باعث ایجاد مشکلات خاص خود می‌گردد. زیــرا همانطور ke می‌دانید؛ قاعدگی یک عملکرد فیزیولوژیک نرمال بدن در زنان اســت و هیچ چیزی نمی‌تواند آن ra متوقف کند. حــتـی پرده بدون منفذ و بسته نباید مانع از خروج ایــن خون شود. خون قاعدگی بایستی از بدن خارج شود؛ زیــرا عدم خروج آن می‌تواند منجر be عواقب جدی و خطرناکی در سلامتی فرد گردد. 

  نشانه ها و علائم پرده بکارت بسته
  • عدم خونریزی قاعدگی
  • درد در ناحیه زیر شکم
  • غیر طبیعی بودن سلول‌های مخاطی  پرده ؛ ایــن be دلیل برگشت خون قاعدگی و تجمع خون در واژن می‌باشد.
  • مشکلات ادراری
  • وجود یک جرم آبی رنگ ya قرمز رنگ بین دو تاخوردگی ya لب اندام تناسلی
  • بروز یبوست
  پرده بکارت حلقوی
  از ذیگر انواع پرده بکارت پرده حلقوی است. در ایــن نوع؛ پرده be صورت حلقه‌ای دور ورودی واژن ra می‌پوشاند ke be دو نوع قابل اتساع و غیر قابل اتساع تقسیم بندی می‌شود. نکته قابل توجه ایــن اســت ke پرده حلقوی قابل اتساع ba آمیزش جنسی پاره نمی‌شود. ایــن نوع پرده be دلیل نوع و ضخامتی ke دارد؛ معمولا be آسانی آسیب نمی‌بیند و در مقابل فشار وارده در اثر ضربه ya رابطه جنسی مقاومت اســت و be جای پاره شدن؛ مقداری be اصطلاح کش آمده و فــقــط تغییر سایز می‌دهد. امــا همین موضوع خود حالت‌های مختلفی دارد ke بسته be ضخامتشان نــیــز پاره می‌شوند ولــی be طورکلی درصد کمی از ایــن پرده‌ها اینگونه هستند و در کل می‌توان اینطور بیان کــرد ke پرده‌های حلقوی ya پاره نمی‌شوند و ya قسمتی از آن پاره می‌شود. ba ایــن وجود ایــن نوع پرده در نهایت be هنگام زایمان طبیعی و بدنیا آوردن نوزاد از بین می‌رود و پاره می‌شود.

  آسیب دیدگی پرده بکارت حلقوی چگونه است؟


  پرده بکارت دیواره دار ya تیغه ای
  پرده‌ای ke پل پوستی در طول ورودی واژن be مانند یک دیواره دارد. گاهی ایــن دیواره شناسایی نمی‌شود و فــقــط باعث نزدیکی‌های دردناک می‌شود.
  پرده بکارت غربالی (مشبک)
   این پرده be طور کامل در عرض واژن کشیده شده و کاملا واژن ra پوشانده؛ امــا سطح آن مانند آبکش سوراخ سوراخ (سوراخ‌های معمولا ریز) است. درصد پایینی از زنان دارای ایــن نوع پرده می‌باشند.
  پرده بکارت  دندانه دار (شرابه ای)
  این نوع پرده شبیه پرده حلقوی اســت ba ایــن تفاوت ke دندانه‌هایش نامنظم است. در واقع تفاوت ایــن نوع پرده ba پرده حلقوی ya گرد فــقــط در مضرس ya هفت و هشتی بودن لبه‌های حفره می‌باشد و متاسفانه در خیلی موارد ba پرده بکارت پاره شده اشتباه گرفته می‌شود.

  انواع پرده بکارت و راه های تشخیص سالم بودن پرده بکارت

  پارگی پرده بکارت be چــه صورت است؟

  پارگی پرده در انواع پرده بکارت متفاوت است. رشته‌های عصبی در پرده كم هستند و be همین دلیل در صورت آرامش جسمی و روانی پارگی آن معمولا بدون درد است. عمل پاره‌ شدن پرده بهتر اســت در زمانی كه بدن آرام اســت و هیچ اضطراب و خستگی وجود ندارد؛ انــجـام شود. ‌بنابراین نزدیكی در اولین شب ازدواج و پــس از مراسم طولانی عروسی توصیه نمی‌شود. ‌خانم‌ها بهتر اســت قبل از نزدیكی بــرای آگاهی از نوع پرده‌شان be پزشك متخصص زنان مراجعه كنند. ‌ممکن اســت در برخی ‌موارد پرده بسیار ضخیم باشد كه بــرای پاره‌كردن آن؛ كمك پزشك مورد نیاز باشد تا از بروز درد هنگام ارتباط جنسی جلوگیری شود. ایــن شیوه ra بریدن پرده می‌نامند. طی اولین نزدیكی؛ پرده بكارت پاره و be چند قطعه تقسیم می‌شود. غالبا تا زمانی كه زن؛ نوزادی be دنیا بیاورد باقیمانده پرده در دهانه واژن باقی خواهد ماند. ‌در صورت تنگی دهانه واژن؛ بهتر اســت از كرم و ژله‌ای تسهیل‌كننده ya اسپری بی‌حس‌كننده استفاده كرد. ‌ضمن اینكه تحریك زن و خروج ترشحات از دهانه واژن؛ موجب نرم شدن دهانه واژن و سهولت ارتباط جنسی می‌شود.

  آیا بدون پارگی پرده بکارت امکان باردار شدن وجود دارد؟

  گاهی پرده بكارت ba یك ya دو بار نزدیكی كاملا پاره نمی‌شود و هــر دفعه قسمتی از آن پاره می‌شود و كمی خون‌ریزی می‌كند. ‌بدون پرده بکارت پاره؛ اسپرم ریخته شده روی آن نــیــز می‌تواند موجب بارداری شود؛ زیــرا اسپرم می‌تواند از سوراخ پرده حركت كند و be طرف تخمك زن برود و باعث بارداری شود. ‌در ایــن موارد زن ba پرده سالم باردار می‌شود. برخی فعالیت‌ها می‌تواند سبب پارگی برگشت ناپذیر پرده شود.

  عوامل پارگی در انواع پرده بکارت چیست؟

  • ورزش‌های سنگین از جمله ژیمناستیک اسب سواری وکاراته
  • انجام نزدیکی و مقاربت و دخول الت مردانه 
  • عمل خود ارضایی اگــر همراه ba داخل کردن یک جسم خارجی be درون واژن باشد می‌تواند سبب پارگی پرده  می‌شود.

  خودارضایی نــیــز می‌تواند باعث آسیب پرده بشود. ایــن عضو بدن بافتی بسیار حساس و نازک دارد كه نسبت be کوچک‌ترین تحریک آسیب‌پذیر است. گرچه تحریکات کوچک و مختصر آسیب کامل be پرده نمی‌رساند ولــی همین آسیب جزئی كه برگشت‌ناپذیر و قابل تشخیص اســت نــیــز سبب حساس شدن می‌شود. احتمال پارگی پرده بر اثر خودتحریکی و پیامدهای روانی ناشی از آن وجود دارد.

  • عده ای نــیــز بطور مادر زادی ba مشکل عدم وجود پرده  مواجه هستند.
  • با احتمال کمتری تصادف نــیــز می‌تواند سبب پارگی پرده  شود.
  • جراحی‌های لگنی وخیم

  انواع پرده بکارت و راه های تشخیص سالم بودن پرده بکارت

  راه‌های تشخیص پرده بکارت پاره چگونه است؟

  حالت لب‌های اطراف واژن

  در انواع پرده بکارت معمولاً پره‌های اطراف لب‌های واژن در دختران؛ نزدیک be هم و حالتی چسبیده دارند؛ be طوری ke ba نگاه اولیه be آن؛ be وضوح دیده نمی‌شود. در حالی ke در زنان ایــن پره‌ها be وضوح دیده می‌شوند. البته خیلی نمی‌توان be ایــن علامت تکیه کرد؛ چرا ke حالت ایــن پره‌ها در برخی دخترها از بدو تولد؛ باز است. در مقابل؛ زنانی هستند ke ba وجود مقاربت و نزدیکی‌های مکرر؛ باز هم حالت ایــن پره‌ها be شکل بسته است.

  شکل ورودی واژن

  اگر ورودی واژن؛ شکل v داشته باشد؛ می‌تواند علامت پارگی پرده ba دخول آلت تناسلی مرد باشد؛ چرا ke در اثر فشار وارده be دیواره؛ شکل آن از حالتی گرد be v تبدیل می شود. البته باز هم نمی‌توان ایــن مورد ra نشانه‌ی قطعی بــرای انــجـام نزدیکی قبلی دانست؛ حــتـی بدون انــجـام هیچگونه نزدیکی قبلی نــیــز ba عوامل دیگری چــون حرکات رقص (به خصوص رقص باله)؛ صخره نوردی؛ موتورسواری و دوچرخه سواری ممتد؛ اسب سواری؛ دخول دیگر اجسام خارجی و دیگر فشار های جسمانی و… می ‌تواند باعث ایجاد ایــن حالت v شکل شوند. پارگی پرده؛ چــه در حین دخول نزدیکی ya عوامل فوق؛ مــمــکن اســت ba آسیب دیگر قسمت‌های فرج (اطراف واژن؛ مجاری ادرار؛ پوسته‌ی بین واژن و معقد) نــیــز همراه باشد.

  گردن رحم 

  دیواره‌ی گردن رحم از غشای برجسته‌ای مانند تشکیل شده است؛ ke در اثر نزدیکی مداوم ایــن برجستگی‌ها تحلیل و از بین می‌رود؛ be طوری ke دخول be راحتی و ba کمتر فشاری انــجـام می‌گیرد. ایــن نشانه نــیــز باز هم صددرصد نمی‌تواند دلیل نزدیکی قبلی باشد. عواملی چــون معاینات پزشکی؛ مصرف دارو؛ قاعدگی ya دخول هــر جسم خارجی و ya مشابه نــیــز می‌تواند ایــن حالت ra ایجاد کند.

  روش‌های ترمیم پرده بکارت چیست؟

  • روش ترميم بكارت alloplant: ke یک روش ترمیم پرده be طور کاملا موقتی ست ke ۱هفته قبل از ازدواج صورت می‌گیرد
  • روش ترميم بكارت STID: در جدیدترین متد ترمیم  بکارت روش STID می‌باشد ke روش بخیه سه لایه‌ای لبه‌های بکارت است. (بخیه سه stratums سراسر introitus)
  در ایــن روش لب‌های باقیمانده پرده ba میکرو بخیه قابل جذب be هم فیوز می‌شوند. ترمیم پرده یک عمل تهاجمی نـیـسـت بـلـکـه برداشتن لبه‌های پاره شده و ایجاد یک لایه ثانویه بــرای پوشش واژن خواهد شد. بازسازی پرده  هیچگاه خودبخود صورت نمی‌گیرد مگر در اطفال ya دختران کم سن. در بحث باقی ماندن جای عمل ترمیم بستگی be نوع عمل و چگونگی بخیه زدن و نوع پوست بیمار دارد ولــی معمولا در انواع پرده ارتجاعی نتیجه خوبی بدست نمی‌اید. معمولا مدت زمان ترمیم بکارت بین ۴۵دقیقه تا ۱ساعت و ba یک بی حسی موضعی انــجـام می‌شود و جزو عمل‌های سرپایی می‌باشد. بیمار براحتی می‌تواند be منزل خود برگشته و نیازی be استراحت مطلق در منزل ندارد. تا چند روز بعد از ترمیم بکارت؛ نیاز be استفاده از مسکن می‌باشد و مــمــکن اســت کمی لکه بینی جزیی مشاهده شود. 
  گردآوری: http://2bia.ir

  6098/انواع-پرده-بکارت-و-راه-های-تشخیص-سالم-بودن-پرده-بکارت

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE