انواع اختلالات یادگیری و راه برخورد با کودکان مبتلا به آن

 

 • انواع اختلالات یادگیری و راه برخورد با کودکان مبتلا به آن
 •  

  اختلالات یادگیری ارتباطی ba کم هوشی یا
  دیرآموزی دانش ‌آموزان ندارد. ایــن اصطلاح بــرای توصیف کودکان و نوجوانانی be کار می‌رود
  که ناتوانی یادگیری ویژه و بخصوصی دارند. be عبارت دیگر دانش‌آموزان مبتلا be ایــن اختلال
  نیازمند شیوه‌های خاصی در آموزش هستند ke ba شیوه‌‌های معمول استفاده شده بــرای سایر
  دانش‌آموزان متفاوت است. در ایــن مقاله ba تعریف انواع ناتوانی‌های یادگیری آشنا می‌شویم.

  تعریف اختلال یادگیری

  هر اختلالی ke در آن موفقیت تحصیلی فرد
  با توجه be سن و آموزش و هوش؛ براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه
  انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد؛ اختلال یادگیری توصیف می‌شود. 
  اختلال یادگیری یعنی رشد ناکافی مهارت‌های
  خاص تحصیلی ke be علت بیماری جسمی ya عصبی نباشد. ایــن کودکان علی‌رغم هوش طبیعی در
  یک ya چند حوزه درسی مشکل یادگیری دارند و توانایی‌هایی مانند خواندن؛ نوشتن و ya ریاضیات
  به طور قابل توجهی کمتر از سطح توانایی عمومی کودک است. یعنی ایــن عدم توانایی در حوزه
  تحصیلی خاص زیر سطح مورد انتظار براساس سن؛ هوش؛ و آموزش کلاسی کودک می‌باشد.

  امکان دارد ke ناتوانی یادگیری ba روحیه
  ضعیف؛ عزت نفس پایین و کمبود مهارت‌های اجتماعی و افت تحصیلی همراه باشد. بزرگسالان
  مبتلا be ایــن اختلال؛ مــمــکن اســت در زمینه‌های استخدامی ya سازگاری اجتماعی ba مشکلات
  جدی مواجه شوند.
  اختلال یادگیری در همراهی ba سایر اختلالات
  روان پزشکی کودک و نوجوان دیده می‌شود. در ۱ تا ۲۵% افراد مبتلا be اختلال سلوک؛ اختلال
  لجبازی – نافرمانی؛ اختلال بیش فعالی _نقص توجه و اختلال افسردگی؛ اختلال یادگیری نیز
  گزارش شده‌است.


  انواع اختلالات یادگیری و راه برخورد ba کودکان مبتلا be آن

  انواع اختلالات یادگیری

  ناتوانی‌های یادگیری be سه نوع تقسیم می‌شوند:

  1-
  ناتوانی یادگیری ریاضیات Dyscalculia

  این اختلال در توانایی فرد be روی محاسبات ریاضی تاثیر می‌گذارد. اختلالات
  یادگیری در ریاضی می‌تواند نشانه‌های مختلف داشته و از فردی be فرد دیگر نــیــز متفاوت
  باشد. در کودکان خردسال اختلال ریاضی می‌تواند در شمارش و تشخیص اعداد تاثیر بگذارد.
  همان‌طور ke کودک بزرگ می‌شود مــمــکن اســت در حل مسایل ریاضی و ya be خاطر سپاری جدول‌ضرب
  دچار مشکل شود. کودکان مبتلا be ناتوانی در ریاضیات در زمینه درک مفاهیم ریاضی؛ محاسبات؛
  خواندن ya نوشتن اعداد؛ حل مساله و درک روابط فضایی دچار مشکل شدید می‌باشند.

  2-
  ناتوانی یادگیری خواندن Dyslexia

  مشکلات خواندن از اساسی‌ترین مشکلاتی است
  که کودکان مبتلا be ناتوانی یادگیری ba آن مواجه هستند؛ زیــرا کودکی ke نمی‌تواند بخواند
  شانس بسیار کمی بــرای موفقیت در مدرسه دارد. be عبارت دیگر اختلال خواندن؛ اختلالی است
  که be رغم تجارب کلاسی متعارف؛ شخص در کسب مهارتهای زبانی خواندن و هجی کردن ke متناسب
  با توانایی هوشی‌اش باشد؛ ناتوان است.
  کودکانی ke دارای
  این اختلال هستند در خواندن و نوشتن؛ درک دستور زبان و خواندن و همچنین در بیان افکار
  خود به‌صورت شفاهی مشکل‌دارند.

  3-
  ناتوانی در بیان کتبی ya نوشتن Dysgraphia

  مشکلات افراد مبتلا be ایــن نوع از اختلالات
  یادگیری عبارت اســت از: مشکل در املاء نویسی؛ دست خط بدی؛ مشکل در انتقال افکار be روی کاغذ. فرایند نوشتن
  پیچیده اســت و be مهارت‌ها و توانایی‌های مختلفی بستگی دارد و مستلزم درک صحیحی از الگوهای
  نمادین نوشتاری است. مهارت نوشتن ba کارکرد حرکتی چشم و هماهنگی حرکات ارتباط دارد؛
  همچنین مستلزم هماهنگی حرکتی چشم و دست؛ کنترل بازو؛ دست و عضلات انگشت است. املای
  یک کلمه پیچیده‌تر و دشوارتر از خواندن آن اســت چرا ke در خواندن؛ نشانه‌ها و حروف الفبا
  در بازشناسی کلمه وی ra یاری می‌کنند امــا در نوشتن دانش آموز بــایــد بر روابط آواها و
  نشانه‌ها؛ تجزیه واژه‌ها و نحوه ترکیب عناصر متشکله آن آگاهی و مهارت کامل داشته باشد.

  ویژگی افراد مبتلا be اختلالات یادگیری

  دانش آموزی ke دارای ناتوانی یادگیری است
  دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

  • دارای بهره هوشی متوسط و بالاتر است.
  • از نظر حواس مختلف (بینایی و شنوایی و…)
   سالم است.
  • از نظر پیشرفت درسی و عملکرد تحصیلی با
   توجه be سن و هوش ضعیف است.
  • مشکلات زبانی شامل اختلال زبان درکی و یا
   بیانی؛ وارونگی کلمات و… دارد.
  • به موضوعات مطرح شده پاسخ‌های نامربوط می‌دهد.
  • حواس پرتی دارد و جزییات مهم ra فراموش
   می‌کند.
  • دست‌ و پا چلفتی اســت و هماهنگی چشم و دست وی ضعیف
   است.
  • اعتماد be نفس پایین دارد و در زمینه‌های
   تحصیلی انگیزه‌ زیادی ندارد.
  • فعالیت‌های آموزشی و درسی ra ba تاخیر انجام
   می‌دهد و از پرداختن be فعالیت‌های آموزشی طفره می‌رود.
  • حافظه ضعیف دارد و مطالب ra زود فراموش
   می‌کند.
  انواع اختلالات یادگیری و راه برخورد ba کودکان مبتلا be آن

  برای کودکان مبتلا be اختلالات
  یادگیری چــه می‌توان کرد؟

  موارد زیر ra در برخورد ba ایــن کودکان در
  نظر بگیرید:

  • با کودک خود صحبت کرده و be طور باز و آشکار او را
   از مشکلی ke در زمینه یادگیری دارد مطلع نمایید.
  • به او یادآوری نـمـایـیـد ke در یادگیری و آموزش
   نیاز be روشی متفاوت دارد.
  • نقاط قوت و استعدادهای او ra بشناسید و
   جهت پرورش آنها؛ او ra تشویق کنید.
  • او ra در روش‌ها و فنونی ke بــرای کمک به
   یادگیری موثر اســت همراهی کنید.
  • تلاش‌های او ra بــرای رسیدن be موفقیت ارج
   بگذارید و حمایت کنید.
  • زمانی ke او مشغول مطالعه اســت بــرای او یک
   مدل و الگو باشید. شما هم یک روزنامه ya کتاب بدست گرفته و مطلبی بخوانید و ya یک متن
   یا نامه بنویسید.
  • اهداف و انتظارات خود ra واقع بینانه کنید.
  • با معلمین و اعضای مدرسه همکاری کنید.
  • زمانی ke کودک شما می‌خواهد حرف بزند؛ be او گوش دهید.
  • از او be خاطر مشارکت در انــجـام امور مدرسه
   و قابلیت‌های خاصش قدردانی کنید و او ra تصدیق و تایید کنید.
  • با توسل be روش‌های رفتاری انگیزه کودک
   را بــرای فعالیت‌های تحصیلی بالا ببرید.
  • در صورتی ke مشکل توجه و تمرکز دارد با
   استفاده از دارو در بهبود توجه و تمرکز او ra کمک کنید.
  • این کودکان نیازمند آن هستند ke علاوه بر
   آموزش معمول کلاس؛ در ساعاتی از روز تحت آموزش‌های خاص توسط معلم تعلیم دیده قرار بگیرند.
  • علاوه بر درمان اختلالات یادگیری؛ باید
   اختلالات روانپزشکی همراه نــیــز مورد توجه درمانی قرار بگیرند مانند: اختلال بیش فعالی؛
   کم توجهی؛ اضطراب؛ افسردگی و …
  • آموزش مهارت‌های اجتماعی ra از آنان دریغ
   نکنید.
  • به یاد داشته باشید اختلال کمبود توجه و
   بیش فعالی و اوتیسم ناتوانی یادگیری به‌حساب نمی‌آیند.
  • بهترین توصیه be والدینی ke کودکانشان اختلالات
   یادگیری دارند ایــن اســت ke به‌سادگی فرزندان خود ra دوست بدارند و از آن‌ها حمایت کنند. با حمایت درست و مداخله مناسب ایــن کودکان می‌توانند انسانی موفق گردند.


  گردآوری: http://2bia.ir

  10849/انواع-اختلالات-یادگیری-و-راه-برخورد-با-کودکان-مبتلا-به-آن

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE