آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)

 

 • آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)
 •  

  آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)

  اگر در حال تهیه مقاله؛ کتاب؛ آماده کردن گزارش (کنترل پروژه ya فروش و…) هستید؛ قطعا به ساخت فهرست در ورد نیاز خواهید داشت. فهرست نویسی باعث خواهد شــد ke مخاطب be سرعت be مطلب مورد نظر خود دست پیدا کند.

  پیش نیاز فهرست نویسی آشنایی ba Style می باشد.

  آموزش ساخت فهرست در ورد :

  صفحه فهرست یکی از اصلیترین ارکان هــر مطلب؛ نوشته؛ کتاب؛ جزوه؛ اسناد وُرد و… می‌باشد ke be بیان عنواین مطالب موجود در صفحات و شماره صفحه مربوط be آن عناوین می‌پردازد و be ما کمک می‌کند تا بدون اتلاف وقت و be راحتی be مطلب مورد نظر و صفحه آن مراجعه کنیم. من در ایــن آموزش be همراه شما be یک فهرست نویسی بدون دردسر خواهم پرداخت؛ ba من همراه باشید.

  فهرست نویسی be صورت خودکار یکی از قابلیت های برنامه وُرد میباشد. شما در ایــن نوع فهرست نویسی نیازی نخواهید داشت تا مانند روش دستی؛ اقدام be وارد نمودن عناوین و شماره صفحه بصورت دستی کنید. بـلـکـه برنامه وُرد ایــن کار ra بصورت خودکار بــرای شما انــجـام میدهد! از مزایای ایــن نوع فهرست نویسی ایــن اســت ke در کمترین زمان و ba حداکثر دقت ایــن کار انــجـام پذیر میباشد.

  نکته : در ایــن آموزش بــرای عناوین از سبک های پیش فرض برنامه استفاده خواهد شد.

  چگونه ایــن فهرست ra بسازیم ؟

   برنامه وُرد برای ساخت فهرست در ورد نیاز be اطلاعاتی دارد ke شما در متن خود استفاده میکنید. یکی از مهمترین ایــن اطلاعات تعریف سبک Heading1 و Heding2 و Heading3 برای عناوین نوشته شده در متن میباشد.

   مثال: شما میخواهید در مورد بورس مطلبی بنویسید. عــنــوان ایــن مطلب اطلاعات لازم بــرای سرمایه‌گذاری در بورس اســت و اولین مبحث اصلی ایــن عــنــوان گام های سرمایه گذاری در بورس میباشد ke ba سبک heading 1 نوشته شده اســت و زیر مجموعه های ایــن مبحث ke گامهای آن هستند ba سبک heading 2 نوشته شده است.

  برای نوشتن یک فهرست اتوماتیک؛ بــرای مبحث اصلی در تمامی صفحات سند میباید از سبک Heading1 استفاده کنید و بــرای مبحث دوم ke زیر مجموعه آن نــیــز هست از Heading2 ... ایــن ترتیب انتخاب سبک ها بــرای نشان دادن عــنــوان اصلی و زیر مجموعه ساخته میشود.

  آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)

  برای دسترسی be سبک های نوشتاری (Style) از سربرگ Home be کادر گروه Styles مراجعه کرده و اقدام be انتخاب سبک مورد نیاز خود کنید.

  آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)


  نکته : اگــر سبکی ra ke بــرای عــنــوان های متن خود در نظر دارید ra بین سبک های Heading 1,2,3 موجود برنامه یافت نکردید(که معمولا بــایــد سبک ra بــرای عــنــوان ها شخصی سازی کرد) و be دلیل اینکه برنامه ورد بــرای فهرست نویسی تنها سبکهای  ( Heading (1,2,3 ra میشناسد؛ میتوانید اقدام be ساخت یک سبک سریع و جدید بانام ( Heading (1,2,3 نمایید. بــرای ایــن کار میتوانید پــس از ساخت سبک جدید متناسب ba نیاز خود و انتخاب آن ؛ و باز کردن کادر محاورهای سبک ها از گزینه Save Selection as a New Quick Style بــرای ذخیره سازی سبک جدید استفاده نمایید. ایــن نکته ra be یاد داشته باشید ke پــس از ایجاد سبکی جدید بــرای عــنــوان اصلی؛ در زمان انتخاب نام حتما از نام های ( Heading (1,2,3  استفاده نمایید. از ایــن پــس شما میتوانید از سبک جدید بــرای عناوین استفاده کنید.

  پس از تایپ متن ba سبکهای  ( Heading (1,2,3 ؛ اقدام be ساخت فهرست خودکار be روش زیر کنید:

  ابتدا مکان نما ra be ابتدای صفحه منتقل کنید.

  سپس از سربرگ References be کادر گروه Table of contents مراجعه کرده و از ایــن کادر گروه گزینه Table of content ra انتخاب نمایید.

  با کلیک بر روی ایــن گزینه کادری در زیر آن باز خواهد شــد ke شامل انواع پیش فرض فهرست نویسی میباشد. و ترتیب نوشتاری Heading1 و heading2 و Headin3 در ایــن فهرست ها اولویت بندی سبک های عناوین ra مشخص میکند. be ایــن صورت ke جمله های نوشته شده ba سبک heding1  در اولویت اول و نوشته ها ba سبک heding3 در اولویت آخر فهرست نویسی قرار دارند و نوشته های سبک heding2,3 زیر مجموعه heding1 هستند.

  آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)


  نکته:
  ba انتخاب گزینه از همین کادر Insert Table Of Contents میتوانید be شخصی سازی گزینه ها و تنظیمات مربوط be فهرست های پیش فرض نمایید.

  اکنون ba کلیک بر روی فهرست بندی مناسب؛ برنامه وُرد بصورت خودکار فهرست نویسی (با اولویت عــنــوان (Heading1) و زیر مجموعه های آن ke ba سبک Heading2,3 و غیره تعریف شده اند) ra انــجـام خواهد داد و شما نتیجه آن ra مشاهده خواهید کرد

  آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)

   ممکن اســت در فهرست ساخته شده دو اشکال وجود داشته باشد. یکی اینکه ابتدای فهرست ساخته شده کلمه Content درج شده باشد و دیگری اینکه متن اصلی در ادامه فهرست نوشته شده است؛ در صورتی ke متن اصلی بــایــد از ابتدای صفحه ای دیگر (صفحه بعد) شروع شود.

  برای حل مشکل اول کلمه ra انتخاب کنید و عــنــوان مقاله و ya هــر نوشته ای ra ke میخواهید درج شــود ra وارد کرده و جمله ra راست چین کنید.

  برای حل مشکل دوم فلش ماوس ra be ابتدای جایی ke متن اصلی شروع شده اســت ببرید و کلیک کنید تا مکان نما be آنجا انتقال داده شود. حال از سربرگ page Layout be کادر گروه page setup بروید و بر روی گزینه Page Break کلیک کنید و از کادر باز شده آن گزینه Next page ra انتخاب کنید تا متن شما be صفحه بعد انتقال داده شود.

  آموزش ساخت فهرست در ورد (Microsot Word)

  در آخر عرض کنم ke اگرچه ساخت فهرست در ورد؛ be صورت اتوماتیک راحت تر و سریعتر اســت ولــی استفاده از روش دستی نــیــز کارآیی خود ra دارد و میتواند در بسیاری از مواقع نیاز شما ra برطرف سازد.

  گردآوری : http://2bia.ir

  11813/آموزش-ساخت-فهرست-در-ورد-microsot-word

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE