آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان (آدرس پلیس +10 اصفهان)

 

 • آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان (آدرس پلیس +10 اصفهان)
 •  

  آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان (آدرس پلیس +10 اصفهان)


  شعب مراکز پلیس +10 در شهر اصفهان

  1-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۳

  اصفهان – خ آزادگان -چهارراه فرایبورگ-ابتدای
  خ مصلی-روبروی سیلو-نبش بن بست اول-ط اول

  کدپستی: ۸۱۶۴۹۱۳۱۶۳

  تلفن:۶۶۱۷۲۰۰ – ۶۶۱۷۲۰۱ – ۶۶۱۷۲۰۲(۰۳۱) – نمابر:۶۶۱۷۲۰۰(۰۳۱)


  2- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۱۴

  اصفهان – خ جی – قبل از سه راه پروین
  – نبش كوچه ظفر- روبروی داروخانه دكتر یزدی

  کدپستی: ۸۱۵۶۸۵۴۹۹۴

  تلفن:۳۲۲۹۹۶۶۴ – ۳۲۲۹۰۰۵۸ – ۳۲۲۹۹۶۶۳(۰۳۱) – نمابر:۳۲۲۸۶۰۱۷(۰۳۱)


  3- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۱۵

  اصفهان – خ بزرگمهر چهار راه
  نورباران روبروی بانك صادرات دفتر خدمات الكترونیك انتظامی بزرگمهر

  کدپستی: ۸۱۵۴۸۱۴۸۶۱

  تلفن:۳۲۶۴۲۰۱۹ – ۳۲۶۶۱۳۳۱(۰۳۱) – نمابر:۳۲۶۴۲۰۱۹(۰۳۱)


  4- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۱۶

  اصفهان – خیابان نشاط جنب چهار راه
  فرشادی

  کدپستی: ۸۱۵۴۶۵۳۱۹۴

  تلفن:۳۲۶۶۴۰۲۱ – ۳۲۶۶۴۰۲۲(۰۳۱) – نمابر:۳۲۶۶۴۰۲۱(۰۳۱)


  5- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۱۸

  اصفهان – خ پروین بعد از چهارراه شیخ
  طوسی be سمت آتش نشانی كنار گذر كوی انقلاب
  ۱۰۱ پ ۲

  کدپستی: ۸۱۹۸۹۹۳۳۳۹

  تلفن:۳۵۵۹۴۹۵۱ – ۳۵۵۹۴۹۵۲(۰۳۱) – نمابر:۳۵۵۹۴۹۵۱(۰۳۱)


  آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان


  6- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۱۹

  اصفهان – میدان شهدا – ابتدای كاوه –
  نبش خ آیت اله ادیب(مدرس) جنب ایستگاه مترو

  کدپستی: ۸۱۴۸۹۳۷۶۳۱

  تلفن:۳۴۴۶۱۶۸۵ – ۳۴۴۷۳۳۴۷ – ۳۴۴۵۳۳۴۶(۰۳۱) – نمابر:داخلي ۴(۰۳۱)


  7- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۲۱

  اصفهان – میدان جمهوری اسلامی
  (دروازه تهران) – كوچه جنب بانك مسكن

  کدپستی: ۸۱۸۹۶۱۳۵۱۴

  تلفن:۳۳۳۷۹۷۷۷ – ۳۳۳۸۰۴۹۲(۰۳۱) – نمابر:۳۳۳۸۰۴۹۳(۰۳۱)


  8- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۲۳

  اصفهان – بلواركشاورز _ حدفاصل سه
  راه سیمین و تقاطع اتوبان _ روبروی بانك تجارت

  کدپستی: ۸۱۷۴۸۶۹۸۶۱

  تلفن:۳۷۷۷۲۱۲۷ – ۳۷۷۶۷۰۸۳(۰۳۱) – نمابر:۳۷۷۷۲۱۲۷(۰۳۱)


  9- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد:
  ۳۱۱۱۲۴

  اصفهان – خیابان رباط دوم مابین فرعی
  ۷ و۹ جنب شیرینی مادر
  ساختمان نقشینه طبقه اول

  کدپستی: ۸۱۹۶۸۱۵۶۷۷

  تلفن:۳۴۳۹۴۰۵۷ – ۳۴۳۹۴۰۵۸ – ۳۴۳۹۴۰۵۹(۰۳۱) – نمابر:۳۴۳۹۴۰۵۸(۰۳۱)


  10- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۲۵

  اصفهان – خیابان ارتش نرسیده be پل
  حسین آباد نبش سجادیه
  ۴

  کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۷۶۶۱

  تلفن:۳۶۲۵۷۸۵۷ – ۳۶۲۵۷۹۲۳ – ۳۶۲۸۶۰۹۴(۰۳۱) – نمابر:۳۶۲۵۷۸۵۷(۰۳۱)


  آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان


  11- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۲۷

  اصفهان – خ سروش؛حد فاصل چهارراه
  عسگریه تا میدان قدس بعد از مسجد الغفور؛جنب بانك تجارت -دفتر خدمات الكترونیك
  انتظامی كد
  ۳۱۱۱۲۷

  کدپستی: ۸۱۹۹۷۴۴۸۱۶

  تلفن:۳۴۴۸۸۲۲۲ – ۳۴۴۸۸۳۳۳(۰۳۱) – نمابر:۳۴۴۸۸۳۳۳(۰۳۱)


  12- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۲۸

  اصفهان – خوراسگان -خ جی غربی جنب بیمه تامین اجتماعی
  درب قرمز

  کدپستی: ۸۱۵۶۱۶۸۶۵۸

  تلفن:۳۵۲۴۵۵۱۱ – ۳۵۲۴۵۵۲۲(۰۳۱)


  13- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۲۹

  اصفهان – خیابان طیب مقابل شیرینی
  سرای خورشید

  کدپستی: ۸۱۳۶۷۴۷۵۸۹

  تلفن:۳۲۳۶۲۰۰۵ – ۳۲۳۶۲۰۰۶(۰۳۱) – نمابر:۳۲۳۶۴۰۰۹(۰۳۱)


  14- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۱

  اصفهان – سپاهان شهر اول بلوار غدیر
  مجتمع تجاری مهتاب – واحد ش
  ۱۸

  کدپستی: ۸۱۷۹۹۴۱۹۳۴

  تلفن:۳۶۵۱۲۳۰۰ – ۳۶۵۱۲۴۰۰ – ۳۶۵۱۸۱۳۱(۰۳۱)


  15- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۲

  اصفهان – چهارراه جهاد ابتدای بلوار
  آتشگاه مجتمع تجاری فردوسی ط دوم واحد
  ۴

  کدپستی: ۸۱۸۵۷۷۷۳۵۳

  تلفن:۳۷۷۳۶۴۶۰ – ۳۷۷۲۶۲۹۴(۰۳۱)


  آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان


  16- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۳

  اصفهان – خیابان امام خمینی قبل از
  ورودی خانه اصفهان جنب بانك مسكن

  کدپستی: ۸۱۳۹۹۵۹۸۴۵

  تلفن:۳۳۳۳۸۰۰۴(۰۳۱) – نمابر:۳۳۳۳۸۰۰۴(۰۳۱)


  17- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۴

  اصفهان – فلكه احمد اباد ابتدای خیابان
  ولی عصر بن بست ملی

  کدپستی: ۸۱۵۵۹۹۸۹۷۴

  تلفن:۳۲۳۱۷۶۷۲ – ۳۲۳۱۷۶۷۳ – ۳۲۲۸۴۹۰۹(۰۳۱) – نمابر:۳۲۳۱۷۶۷۳(۰۳۱)


  18- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۵

  اصفهان – خ وحید ابتدای خ رودكی –
  جنب امام زاده محسن – پلاك
  ۶۲

  کدپستی: ۸۱۷۶۸۶۵۹۵۳

  تلفن:۳۷۸۶۶۰۰۹(۰۳۱) – نمابر:۳۷۸۶۷۱۶۳(۰۳۱)


  19- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۶

  اصفهان – خیابان زینبیه نرسیده به
  چهارراه عاشق اصفهانی جنب ورزشگاه بهمن

  کدپستی: ۸۱۹۷۷۹۷۸۶۵

  تلفن:۳۵۶۴۱۵۶۳ – ۳۵۶۴۱۷۲۱(۰۳۱)


  آدرس مراکز پلیس + 10 اصفهان


  20- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۷

  اصفهان – رهنان – خ شریف غربی نرسیده
  به خیابان كهندژ روبروی اداره برق

  کدپستی: ۸۱۸۷۹۷۳۴۹۵

  تلفن:۳۷۳۵۰۱۳۰ – ۳۷۳۹۴۸۲۰ – ۳۷۳۸۳۶۳۵(۰۳۱) – نمابر:۳۷۳۸۳۶۳۵(۰۳۱)


  21- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۸

  اصفهان – خ سجاد ۲۰ متر قبل از زیر
  گذر شهدا پلیس +
  ۱۰

  کدپستی: ۸۱۶۵۹۵۵۳۵۳

  تلفن:۳۶۶۰۲۵۸۵ – ۳(۰۳۱)


  22- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۳۹

  اصفهان – خ بهارستان خ الفت خ ایثارشمالی
  مجتمع تجاری نوروزی

  کدپستی: ۸۱۴۳۱۴۹۳۷۶

  تلفن:۳۶۸۲۱۰۰۲ – ۳۶۸۲۱۰۰۲ – ۳۶۸۲۱۰۰۲(۰۳۱) – نمابر:۳۶۸۲۲۵۲۴(۰۳۱)


  23- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۴۱

  اصفهان – بخش كوهپایه خ طالقانی خ ش
  بهشتی جنب اداره پست

  کدپستی: ۸۳۷۱۸۱۳۱۸۵

  تلفن:۴۶۴۲۴۵۲۰ – ۴۶۴۲۴۵۲۰ – ۴۶۴۲۴۵۲۰(۰۳۱) – نمابر:۴۶۴۲۴۵۴۰(۰۳۱)


  24- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۴۲

  اصفهان – خیابان كاوه خیابان اشراق میدان
  برازنده مجتمع تجاری زنده رود طبقه اول

  کدپستی: ۸۱۹۳۹۵۱۴۱۵

  تلفن:۳۴۵۰۰۰۱۷(۰۳۱)


  25- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی
  کد:
  ۳۱۱۱۴۳

  اصفهان – خ صائب روبروی كتابخانه
  عمومی صائب

  کدپستی: ۸۱۸۴۷۷۵۷۷۱

  تلفن:۳۲۳۷۲۰۰۳ – ۳۲۳۷۲۰۰۴(۰۳۱)

  http://2bia.ir

  5532/آدرس-مراکز-پلیس-10-اصفهان-آدرس-پلیس-10-اصفهان

  منبع : ستاره دات کام

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE