عمومی

انتخاب دوباره “پیر لسکیور” به عنوان رئیس جشنواره فیلم کن

انتخاب دوباره “پیر لسکیور” به عنوان رئیس جشنواره فیلم کن

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، «پیر لسکیور» که در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جشنواره فیلم کن جانشین «ژیل ژاکوب»